Eicon Digwyddiadau

Ffilm Nadoligaidd a The Prynhawn yng Nghastell Sain Donat

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Ffilm Nadoligaidd a The Prynhawn yng Nghastell Sain Donat

Mae'r digwyddiad hudolus hwn yn dychwelyd unwaith eto. Cyrraedd rhwng 1.30pm a 2pm i fwynhau te prynhawn Nadoligaidd blasus yn Neuadd Fwyta hyfryd Castell Sain Dunwyd. Mwynhewch ysbryd caneuon a phiano Nadoligaidd a berfformir gan Sharon Richards cyn taith gerdded fer drwy'r castell i'r Neuadd Stoke Braden fawreddog i wylio'r teulu hoff 'Elf' y ffilm. Ni fyddai hyd yn oed Siôn Corn yn colli'r prynhawn hudolus hwn, dyna pam ar eich ffordd i'r ffilm gallwch chi stopio am lun cyflym gyda'r dyn mawr ei hun!

Tocynnau:

Oedolion - £28.50 + Ffioedd eventbrite

Plant - £18.50 + Ffioedd eventbrite

Teulu o 4 - £21.50 (y person | 2 oedolyn, 2 blentyn) +Ffioedd eventbrite

Babanod dan 2 oed - am ddim (nid yw'n cynnwys bwyd na diod)

 

Archebwch eich tocynnau yma!

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Ffilm Nadoligaidd a The Prynhawn yng Nghastell Sain Donat
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad