Eicon Digwyddiadau

Gŵyl y Môr, Ynys y Barri

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Gŵyl y Môr, Ynys y Barri

Dathlwch 200 mlynedd o achub bywydau'r RNLI, gyda'r Ŵyl y Môr gyntaf erioed yn Ynys y Barri.

Mwynhewch benwythnos rhad ac am ddim o gerddoriaeth forwrol a hwyl i'r teulu a gynhelir ar erddi'r Ynys a'r promenâd, ar y 1af a'r 2il o Fehefin 2024.

Bydd bandiau o bob cwr o'r DU yn mynd i Ynys y Barri am benwythnos o ganeuon morwrol traddodiadol, yn ogystal â mwynhau bwyd stryd ac adloniant dros y ddau ddiwrnod.

Galwch y dyddiadau yn eich dyddiadur ac ewch i wefan yr ŵyl am yr holl wybodaeth ddiweddaraf.... Mwy o fanylion am ddigwyddiadau yn dod yn fuan.


Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Gŵyl y Môr, Ynys y Barri
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad