Eicon Digwyddiadau

Pasg yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Pasg yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

AMSER TEDI BÊR!

Rydyn ni mor gyffrous i fod yn rhedeg Amser Tedi Bêr yn ystod gwyliau'r Pasg, a'r tro hwn gall plant ddewis y tegan meddal yr hoffen nhw ei wneud!!

Fydd y gweithgaredd 2 awr hon yn addas i blant 4 oed a hŷn ac rydym wedi cael adborth hyfryd gan rieni a phlant.

Er mwyn darganfod mwy neu archebu lle, cliciwch ar y ddolen isod:

Archebwch docynnau AMSER Tedi-bêr YMA!

BYDDWCH YN FFERMWR AM Y DYDD Y PASG HWN!

Mae o yn ôl... mae ein Gweithgaredd Fod yn Ffermwr i blant 8 - 12 oed yn rhedeg ddwywaith yn ystod Gwyliau Pasg ond mae un digwyddiad eisoes wedi cael ei werthu allan!!

Os yw eich rhai bach yn caru treulio amser gydag anifeiliaid, dyma'r treat gwyliau ysgol perffaith. Mae plant yn mwynhau dod yn agos at ein hanifeiliaid hyfryd - mae ein asynnod, fferet, ac ymlusgiaid yn arbennig o boblogaidd!

I ddarganfod mwy a threfnu lle, cliciwch ar y ddolen isod.

Archebwch i fod YN FFERMWR AM DIWRNOD Y tocynnau yma!

A&S Animal Encounters

GWEITHGAREDD NEWYDD SBON! Rydym wrth ein boddau i groesawu A&S Animal Encounters i'r Fferm i arwain profiad anifeiliaid fel dim arall! Ar ddydd Gwener 14 Ebrill, bydd plant yn cael cyfle i gwrdd â llu o anifeiliaid egsotig, gan gynnwys:

- A binturong (a elwir hefyd yn 'bearcat')

- Meerkat

- Armadillo

- Neidr indigo

- Croen tafod glas!

I ddarganfod mwy a threfnu lle, cliciwch ar y ddolen isod.

Archebwch docynnau 'ANIMAL ENCOUNTERS' yma!

DIGWYDDIAD MAWR Y PASG 2023!

Rydym mor gyffrous ar gyfer ein digwyddiad Pasg Mawr eleni... Cofiwch brynu eich tocynnau!

Yn ogystal â'r cyfle i weld ein hanifeiliaid, mwynhau'r coetir, a chwarae yn y parc, bydd gwobr siocled i'r holl blant sy'n cwblhau llwybr y Pasg, peintio wynebau am ddim, reidiau tractorau am ddim a gemau lawnt i chi eu mwynhau!

I ddarganfod mwy a threfnu lle, cliciwch ar y ddolen isod.

Archebwch docynnau DIGWYDDIAD MAWR Y PASG yma!

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Pasg yn Fferm Ymddiriedolaeth Amelia
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad