Eicon Digwyddiadau

I lawr y twll cwningen

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

I lawr y twll cwningen

Mae Llogi Cymeriad Digwyddiad yn cyflwyno i lawr y Twll Cwningen!

Gwnewch yr Hanner Tymor mis Chwefror hwn yn fwy arbennig trwy ymweld â Fferm Ymddiriedolaeth Amelia ar gyfer digwyddiad nad oes un arall... Camwch i fyd hudolus anturiaethau Alice, a mwynhewch ddiwrnod allan rhyngweithiol gydag Alice a'i ffrindiau!

Beth i'w ddisgwyl...

Dewch i weld sioeau BYW am 11am, 1pm a 2pm.

Mwynhewch gerddoriaeth fyw am 10am, 12 canol dydd a 2:30pm.

A....

  • Cyfle i gwrdd â wynebau cyfarwydd
  • Quests rhyngweithiol
  • Gemau
  • Cystadlaethau dawns

Wrth gwrs, yn ogystal â Down the Rabbit Hole, byddwch hefyd yn gallu gweld yr anifeiliaid hyfryd sy'n byw yn Ymddiriedolaeth Amelia. Mae yna asynnod, moch, geifr, alpacas, ffuredau, a llawer mwy. Dewch â'ch esgidiau fel y gallwch ddweud helo wrth yr holl anifeiliaid a mynd yn stompio yn y coetir. Ceisiwch ddod o hyd i Gnome Man's Land, gweld rhywfaint o fywyd gwyllt, a pheidiwch ag anghofio i chwarae yn y parc awyr agored!

Bydd Bro Coffi yn gweini diodydd a byrbrydau blasus, gan fod ein caffi ar gau i'w adnewyddu ar hyn o bryd.

Dewch i gael diwrnod sy'n llawn hwyl i'r teulu, ac antur wych - allwn ni ddim aros i'ch gweld chi!

Tocynnau a brynwyd ar-lein:

£10

Bydd tocynnau a brynir wrth y giât yn £10.50

Sylwch: ni allwn roi ad-daliadau ac nid oes modd trosglwyddo tocynnau. Bydd ymweliadau yn mynd yn eu blaenau yn y glaw, ni roddir ad-daliadau na chredydau os yw'r tywydd yn wael oni bai ein bod yn penderfynu nad yw'n ddiogel agor.

Caniateir cŵn ond cadwch nhw ar dennyn bob amser a chodi unrhyw lanast.

Gwybodaeth Bwysig:

  • Bydd Bro Coffi ar y safle yn gweini diodydd poeth a byrbrydau, gan fod ein caffi ar gau i'w adnewyddu ar hyn o bryd.
  • Rhaid i bob oedolyn a phlentyn 2 oed a hŷn gael eu tocyn eu hunain (os hoffech i blentyn o dan 2 dderbyn y wobr siocled, bydd angen ei docyn ei hun).
  • Daw'r digwyddiad Down the Rabbit Hole i ben am 3pm a rhaid i bob ymwelydd fod oddi ar y safle erbyn 4.30pm

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
I lawr y twll cwningen
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad