Eicon Digwyddiadau

Nadolig yn Penarth!

Amdan

Nadolig yn Penarth!

Ymunwch â ni am noson hudolus o hwyl y Nadolig yn "Christmas in Penarth." Dyma'r adeg fwyaf rhyfeddol o'r flwyddyn ac rydym yn dathlu mewn steil!

Yn ogystal â'r profiadau calon, strydoedd Penarth Bydd yn llawn seiniau melys cerddoriaeth fyw o ysgolion lleol, gan osod y cefndir Nadoligaidd perffaith. A bydd danteithion tymhorol blasus yn cael eu cael o gaffis a bwytai'r dref, gan gynnwys samplau am ddim gan rai o'ch hoff fwydydd Lleoedd.

Dyddiad: Dydd Iau, 14 Rhagfyr 2023

Amser: O 3pm ymlaen

Lleoliad: Penarth Canol y Dref

"Nadolig yn PenarthMae'n addo gwledd Nadoligaidd i ymwelwyr o bob oed. Bydd y dref yn heidio o Gweithgaredd, gyda siopau lleol yn agor yn nes ymlaen, gan roi cyfle i ddod o hyd i anrhegion unigryw, addurniadau Nadoligaidd, a chynigion arbennig.

Ychwanegu at y swyn, Penarth yn cyflwyno Swyddfa Bost Pegwn y Gogledd lle gall plant ysgrifennu eu llythyrau at Siôn Corn. Mae hyn yn cael ei gyflwyno i ni gan Kip McGrath Penarth, tiwtora Saesneg a mathemateg. A bydd y cwmni lleol Party Fizz yn dod â Gweithdy Siôn Corn, ardal gyfareddol sy'n cynnwys crefftau plant, tatŵs glitter a pheiriannau eira. Ac i'r rhai sy'n dal i fod yn ifanc yn y galon, bydd Glass by Design yn cynnal sesiwn gwydr Nadolig arbennig, lle bydd oedolion yn gallu gwneud eu gwyliau Nadolig eu hunain.

Siop 'nes i ti ollwng:
Archwiliwch ein tref swynol wrth i'r siopau agor yn hwyr, gan gynnig trysorfa o anrhegion unigryw, addurniadau Nadoligaidd, a chynigion arbennig i wneud eich siopa yn awel. Bydd trefnu blodau gyda Lily Pad mae'r Florist, Glass by Design yn cynnig sesiynau gwneud gwydr galw heibio, a bydd gan David Baker 'dŷ agored' gyda gwin cynnes a mins peis. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Thŷ Hafan yn eu swyddfa, a fydd yn gwerthu addurniadau Nadolig wedi'u gwneud â llaw.

Gweld mwy o'r anrhegion hyfryd gan Penarth masnachwyr ymhellach isod.

Gweithdy Siôn Corn:
Dewch â'r plant, ifanc ac ifanc yn y galon, i Weithdy Siôn Corn. Crefftau plant, tatŵs glitter a pheiriannau eira.

Ysgrifennu llythyr at Siôn Corn:
Ewch i Swyddfa Bost Pegwn y Gogledd, lle gall eich rhai bach ysgrifennu llythyr at Siôn Corn.

Cerddoriaeth Fyw:
Mwynhau cerddoriaeth fyw. PenarthBydd strydoedd y Nadolig yn fyw gydag ysbryd y Nadolig, o gorau a bandiau ysgolion lleol, canu Cor Canu a bydd Saturday Juniors gan TheTalent Shack a Friday Bitesize yn perfformio caneuon Nadolig tua 4pm

Bwyd a diodydd blasus:
Bodloni'ch blagur blas gyda danteithion tymhorol blasus gan ein gwerthwyr bwyd lleol, gan gynnwys samplau am ddim gan rai o'ch hoff fwydydd Lleoedd. Bydd Bar 44 allan yn y stryd gyda siocled poeth a samplau gwin cynnes, hefyd nwyddau Nadolig y tu allan yn y gazebo bwyd, tra bydd pantri Ffermwyr hefyd yn cael barbeciw wrth fynd.

Gwobrau:
Cymerwch ran yn ein llwybrau Nadolig a chael cyfle i ennill rhai Penarth Talebau siopa gan rai o'ch hoff fusnesau annibynnol.

Llwybrau Nadolig

Penarth Mae'n cynnal nid un ond dau lwybr Nadolig cyffrous rhwng Tachwedd 19 a Rhagfyr 18. Mae'r llwybr cyntaf, " Llwybr Ffenestr Nadolig," yn gwahodd cyfranogwyr i ddyfalu'r caneuon Nadolig y tu ôl i ffenestri addurnedig hyfryd, tra bod yr ail lwybr, "Anagramau Nadolig," yn eich herio i ddatrys anagramau am gyfle i ennill talebau siopa. I gymryd rhan yn y llwybrau hyn, lawrlwythwch y VZTA Penarth Ap neu ewch i www.penarthbusinessgroup.com.

Dyma dim ond rhai o'r anrhegion gwych gan Penarth Masnachwyr ar y noson...

• Bydd Foxys yn cynnig blasu gwin a chaws

• Bydd Griffin Books yn cynnig nod tudalen am ddim gyda phob pryniant o £10 neu fwy. Yn ogystal â llawer o ddanteithion Nadoligaidd!

• Bydd Lilypad y Florist ac Emporiwm Gwil yn cael lluniaeth am ddim

• Bydd Emporiwm Gwil yn cynnig addurn Nadolig gyda phob pryniant, a bydd yn gwerthu addurniadau coed yn codi arian i'r RNLI

• Bydd Umpa lumpa yn cael rhai danteithion melys i flasu am ddim

• Gall Artisan Corner gael rhywfaint o minces pie am ddim

• Bydd Crepe Escape ar agor a bydd yn gwneud bwydlen Nadolig

• Bydd Gifts@No9 yn agor. Dipiau lwcus a 3 am 2 gynnig

• Cynnig The Jewellers Rowley: rholiau gemwaith teithio clogau am ddim gyda phryniannau dros £175, bwndeli cardiau Nadolig pren cynigion arbennig, a Phrynwch un hanner pris mewn anrhegion a gemwaith dethol.

• ener-chi , mwynhau danteithion Nadoligaidd, ymgynghoriadau gofal croen am ddim a derbyn cynnyrch teithio hanfodol ESPA gyda phryniannau dros £20.00

• Gemwaith Anne Morgan: Dillad glanhau am ddim gyda phob pryniant a stydiau arian am ddim gyda phrynu dros £150.

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Nadolig yn Penarth!
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad