Eicon Digwyddiadau

Gŵyl Pwmpen Caerdydd

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Gŵyl Pwmpen Caerdydd

Paratowch am amser bythgofiadwy y Calan Gaeaf hwn!

Gyda dros 30,000 o bwmpenni ym mhob siâp a maint yn ddychmygus, reidiau ffair wefreiddiol, llwybrau indrawn cyfareddol, adloniant byw swynol, bwyd geg-ddyfrio, mannau chwarae ac amrywiaeth o gemau pwmpen, ein Gŵyl Pwmpen yn ystod y dydd yw'r gyrchfan Calan Gaeaf yn y pen draw. Ymunwch â ni a chreu atgofion annwyl sy'n llawn chwerthin, cyffro, a chyffyrddiad o hud arswydus!

Pan fydd yr haul yn machlud, mae'r antur yn parhau gyda'n profiad Gŵyl Twilight Pwmpen. Crwydrwch drwy'r llwybrau â golau pwmpen, wedi'u hamgylchynu gan y tywynnu cynnes o byllau tân ac arddangosfa dân hudolus. A byddwch yn barod am rai annisgwyl arswydus ychwanegol a fydd yn anfon shivers i lawr eich asgwrn cefn! Mae'n noson hyfryd i'r teulu cyfan ei mwynhau.

Ond arhoswch, mae yna fwy! Ar gyfer yr eneidiau dewr yn eich plith, ar nosweithiau dethol, rydym yn eich gwahodd i fynd i mewn i'n Gwyl Sfearing curo. Mae'r profiad hwn o oeri esgyrn, a gynlluniwyd ar gyfer y rhai sy'n 14 oed neu'n hŷn, yn eich meiddio mentro i'n trallod arswyd a'n drysfa. Ydych chi'n barod i wynebu'ch ofnau dyfnaf a llywio trwy labyrinth o derfysgaeth?

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Gŵyl Pwmpen Caerdydd
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad