Eicon Digwyddiadau

Helfa Wyau Pasg y Barri

Archebu tocynnau
Eicon Lleoliad
Ynys y Barri a'r Barri

Amdan

Helfa Wyau Pasg y Barri


Cynhelir Helfa Wyau Pasg cyntaf gyntaf Y Barri ddydd Sadwrn 8 Ebrill 2023.

Mae dwsinau o leoliadau ar draws y dref yn cymryd rhan i greu Helfa Wyau Pasg enfawr.

Felly amdani gyda'r plant, gwisgiwch eu gwisgoedd Pasg a dilyn y map i fagio ddanteithion. Mae pob tocyn ar-lein yn rhoi mynediad i chi at map o leoliadau ar y llwybr, wedyn ewch allan i bob lleoliad i gael danteithion.

Mae lleoliadau ar draws y Barri o Dregatwg i ganol tref y Barri i'r 'West End' i gyd yn cymryd rhan - faint fyddwch yn ymweld â nhw?!

Hefyd, gwyliwch allan am Bwni'r Pasg wrth i chi wneud eich ffordd o amgylch y dref a cymerwch lun ar ein llwyfannau hunlun ar gyfer ein cystadleuaeth.

Mae eich tocyn yn eich cael ...

- Bag dantiethion

- Danteithion melys o fwy na 30 lleoliad ar draws y dref

- Adloniant stryd Cymeriadau'r Pasg

- Mynediad i gystadleuaeth gwisgoedd Pasg i ennill gwobrau

- Cynigion unigryw a gostyngiadau mewn siopau ar draws Y Barri ar y diwrnod

Daw'r digwyddiad hwn â chi gan Fasnachwyr y Barri a'i gefnog gan Cyngor Tref y Barri.

Archebwch docynnau yma!

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Eicon Lleoliad

Lleoliad y Digwyddiad

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Helfa Wyau Pasg y Barri
Eicon Chwith
Gweld pob Digwyddiad