Eicon Gweithgaredd 

Canolfan Trekking Fferm Ogwr

ARCHEB GWEITHGAREDD
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Canolfan Trekking Fferm Ogwr

Marchogaeth ceffyl ar agor eang Traeth ger ymyl ymylon y môr yn freuddwyd i lawer o bobl. Yn Fferm Ogwr ger Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru mae'r freuddwyd hon yn realiti, bob dydd.

Marchogaeth ceffyl ar agor eang Traeth ger ymyl ymylon y môr yn freuddwyd i lawer o bobl. Yn Fferm Ogwr ger Pen-y-bont ar Ogwr yn Ne Cymru mae'r freuddwyd hon yn realiti, bob dydd. Mae dwy awr o gerdded medroelli o'r iard ddwywaith y dydd, gan groesi afonydd, Traeth a thwyni tywod uchel. Mae'r fferm wedi'i lleoli mewn amgylchoedd hardd, o dan bresenoldeb tawel Castell Ogwr urddasol. Wrth adael yr iard mae'n ymddangos bod y daith yn mynd i dir y castell iawn cyn iddi symud heibio'r fynedfa tuag at Afon Ewenni ac mae'n gerrig camu enwog. Yn fuan ar ôl rhydio'r Ewenny, mae'r daith yn rhydu cwrs dŵr arall, Afon Ogwr. Yn dilyn cyfeiriad yr aber, wedi'i ystlysu gan dwyni uchel Merthyr Mawr Warren mae'r daith yn anelu tuag at y Traeth.

Gan deipio gydag adar trwy gydol y flwyddyn, byddwch yn sylwi y gallwch gael golwg llawer agosach ar gefn ceffyl cyn iddynt hedfan i ffwrdd. Yn hytrach na gwahaniaethu ffurf person, mae adar yn gweld y ceffyl a'r marchog i gyd felly yn teimlo'n llai brawychus. Mae cefn neon glas Kingfishers yn aml yn cael ei weld fel Egrets gwyn egsotig, o'i gymharu â'n Heron brodorol sydd hefyd yn gyffredin yn yr ardal. Cyn bo hir mae'r awyr yn ehangu wrth i'r daith gyrraedd lefelau tywodlyd agored Newton Traeth. Gan droi i'r gorllewin tuag at Borthcawl, gall marchogion cymwys gael canter yn agos at y tonnau tra bod y daith gerdded fwy tawel ar hyd y daith gerdded fwy tawel ar hyd y Traeth pen. Mae reidio ceffyl yn brofiad naturiol a hyfryd, wedi'i wella gan harddwch unigryw y lleoliad ysbrydoledig hwn. O'r Traeth mae'r daith yn arwain i'r Gogledd yn esgyn y llwybr i grib y twyni.

Yn cael eu hystyried fel rhai o'r uchaf yn Ewrop, mae'r twyni hyn yn edrych yn debycach i fryniau. Yn fuan iawn mae'r drychiad yn cynnig golygfeydd panoramig ar draws y sianel i Wlad yr Haf a Dyfnaint y tu hwnt. Gadael y Traeth Wedi'i leinio gan lwybrau ceffylau, ymhell islaw, mae'r llwybr crib yn mynd â'r daith yn ddyfnach i amgylchedd unigryw'r twyni. Cyn bo hir mae'r byd i gyd yn tonau treigl wrth i'r daith wyntoedd ar hyd y grib tuag at goedwigoedd cysgodol deiliog. Yn disgyn wedyn i lawr y dyffryn dwfn a thywodlyd, mae marchogion sylwgar yn sylwi ar adfeilion y faenor gaerog hynafol a elwir yn Gastell Candelston.

Wrth basio trwy dwyni is ar ochrau y Warren daw'r daith gylch llawn i lannau Afon Ogwr. Dychwelyd Cartref tuag at Gastell Ogwr a'r iard.

Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Gweithgaredd 

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Canolfan Trekking Fferm Ogwr
Eicon Chwith
Gweld yr holl Weithgareddau