Hunanarlwyo

Nyth Bran

ARCHEBWCH eich Arhosiad
Eicon Lleoliad
Llanilltud Fawr ac Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Amdan

Nyth Bran

Wedi'i agor fel bwthyn gwyliau ar ôl gwaith adnewyddu llawn yng Ngwanwyn 2016, mae Nyth Brân yn fwthyn carreg hyfryd ond traddodiadol, dim ond ychydig funudau o gerdded o'r tywodlyd hardd Traeth o Fae Dwnrhefn, ym Mro Morgannwg ddi-baid. Wedi'i osod rhwng y môr a chefn gwlad agored, mae'n elwa o dafarn draddodiadol a bwyty cain, o fewn 50 metr. Mae llwybr arfordirol gogoneddus yr Arfordir Treftadaeth o fewn 200m, ac mae tref gyfagos Pen-y-bont ar Ogwr yn daith 10 munud, neu'n daith hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus sy'n rhedeg bob awr o'r tu allan i'r bwthyn. Mae Caerdydd ac Abertawe o fewn 30 munud ar yr un ffordd, ac mae mynediad drwy'r M4 tua 15 munud i ffwrdd. Wedi'i adeiladu'n wreiddiol dros 200 mlynedd yn ôl, roedd Nyth Bran unwaith yn rhan o ffermdy mwy, a chafodd ei adain olaf ei throi'n fwthyn dwy ystafell wely llai. Mae ei waliau cerrig naturiol yn sicrhau ei fod yn oer yn yr haf ac yn glyd yn y gaeaf, wedi'i ategu gan ei stôf llosgi coed. Mae wifi BT Infinity ar gael drwyddi draw. Mae'r ystafell fwyta fawr ar wahân yn berffaith ar gyfer cinio teuluol a chinio hir. Fodd bynnag, efallai y byddai'n well gan westeion sy'n chwilio am seibiant gwirioneddol ymlaciol fwyta allan. Mae gan y bwyty Frolics gwych (http://www.frolicsrestaurant.co.uk/) brydau Eidalaidd gwreiddiol blasus a baratowyd gan y cogydd Sicilian o fri lleol Franco. Mae gan dafarn Golden Cups far clyd a bwyty traddodiadol, ynghyd â golygfa fywiog o ardd gwrw'r haf. Mae'r ddau o fewn 50 medr o gerdded o'r bwthyn. Ymhellach i ffwrdd, ond o fewn pellter cerdded, mae Franklins Cafe Bar, The Pelican, The Farmers Arms, The Watermill a thŷ coffi gwych Cobbles yn Aberogwr yn cynnig un o'r brecwastau calonnog gorau a the prynhawn yn Ne Cymru.
Y tu allan, mae gan y bwthyn deras bach i eistedd a gwylio'r haul yn mynd i lawr wrth wella o ddiwrnod caled wrth y Traeth neu daith gerdded cefn gwlad, y mae digon ohonynt. Mae Llwybr yr Arfordir Treftadaeth yn rhan o lwybr arfordir Cymru gyfan; o fewn cyrraedd hawdd mae traethau Nash Point (a'i oleudy), Monknash a Wick i'r dwyrain ac Aberogwr i'r Gorllewin. Ymhellach ar hyd yr arfordir a llwybr byr i ffwrdd mae cyrchfannau prysur Porthcawl a'r enwog 'Gavin and Stacey' o Ynys y Barri! Mewndirol, mae gan dref farchnad swynol y Bont-faen amrywiaeth o siopau boutique a gemau cudd. Mae amrywiaeth o weithgareddau hamdden o fewn ychydig funudau o yrru, gan gynnwys Golff yng Nghlwb Golff Southerndown, reidio yn Aberogwr, syrffio yn un o'r traethau niferus neu bysgota mewn nifer o fannau cynhyrchiol ar hyd yr arfordir. I'r haneswyr, mae'r opsiwn i archwilio amrywiaeth o adfeilion a chestyll hynafol ar draws De Cymru yn rhy dda i'w golli. Ac i'r rhai sydd angen therapi manwerthu, dim ond 15 munud i ffwrdd yng Nghyffordd 36 yr M4 y mae Siop Dylunydd McArthur Glen.
Pawennau y Fro - Rydym yn gyfeillgar i gŵn
Dyfarniad Croeso Beicwyr 
Dyfarniad Aur 
Dyfarniad Barod Amdani 
Gwobr VAQAS
Dyfarniad Croeso Ceddwyr 
Gwobr WATO

Sgôr

Croeso Cymru Hunanarlwyo 4 Seren
Heb ganfod unrhyw eitem.
Gwersylla ym Mro Morgannwg
Eicon Lleoliad

Lleoliad Llety

NODER: Cynhyrchir y wybodaeth uchod gan ddata trydydd parti 
Nyth Bran
Eicon Chwith
Gweld yr holl Lety